top of page

विठ्ठलदास शामलदास

पिढी 4 - 1846-1915 CE (69 वर्ष)

शामलदासांचा मोठा मुलगा, दिवाण म्हणून विठ्ठलदास हे आणखी एक सक्षम प्रशासक होते आणि त्यांनी काही महत्त्वाच्या सुधारणाही केल्या. त्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रणछोडदासांपासून सुरू झालेल्या भावनगर राज्यातील दिवाणांची चौथी पिढी संपुष्टात आली.

  • भावनगर येथे शिक्षण घेतलेले आणि इंग्रजी साहित्य आणि गणिताचे अभ्यासक

  • वडील (शामलदास) आणि दिवाण गौरीशंकर ओझा यांच्याकडे सहाय्यक म्हणून काम करू लागले

  • राजकीय विभागापासून ते न्यायाधीश ते महसूल आयुक्त ते भावनगर राज्याचे दिवाण

  • राजकुमार कॉलेज, राजकोटच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य

  • जमीन महसूल संहिता स्थापन करण्यात मदत केली ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांच्या तावडीतून वाचवले

  • भावनगरमध्ये बांधलेल्या त्यांच्या नवीन घराला त्या क्षेत्राचे नाव देण्यात आले "दिवाणपरा" रस्ता

  • बांधले विठ्ठलेश्वर महादेव मंदिर संन्यासी प्रवासासाठी

bottom of page